Rabu, 29 Disember 2010

RANCANGAN TAHUNAN 2011

RANCANGAN TAHUNAN 2011
KOR KADET POLIS
SMK SRI ANDALAS, KLANG
PERJUMPAAN
TARIKH
PERKARA
CATATAN
1

Mesyuarat Agong 2011
-           Memperkenalkan guru-guru penasihat.
-           Lantikan AJK.
-           Pembentukan Platun.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


2

Pengenalan Kadet Polis
-          Objektif.
-          Misi.
-          Visi.
-          Sejarah.
-          Lagu Sang Saka Biru.
-          Memori Game
-           
Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


3

Keahlian Kadet Polis
-          Kepentingan Kadet Polis.
-          Tugas dan Tanggungjawab.
-          Pembentukan Unit dan Bidang Kuasa.
-          Spider-web team-building.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


4

Pemakaian Uniform Kadet Polis
-          Jenis-jenis Pakaian Kadet Polis.
-          Pengenalan Aksesori.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


5

Kawad Kaki I
-          Syarat-syarat Pertandingan Kawad Kaki.
-          Pakaian.
-          Pelaksanaan Pertandingan.
-          Bahasa Hukuman dan Pergerakan Kawad.
-          Pembentukan Platun.
-          Asas hukum kawad.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


6

Kawad Kaki II
-          Kawad kaki asas (arahan 1- 12)

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


7

Kawad Kaki III
-          Kawad kaki asas (arahan 12 - 16)
Jalan Lasak
-          Syarat-syarat Pertandingan.
-          Cara pemakaian.
Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:
8

Kawad Kaki IV
-          Kawad Kaki asas (arahan 17- 22)

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


9

Kawad Kaki V
-          Kawad kaki asas (arahan 23- 28)

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


10

Pandu Arah I
-          Syarat Pertandingan
-          Cara membaca kompas dan peta.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


11

Pandu Arah II
-          Praktikal.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


12

Rentas Halangan I
-          Syarat-syarat pertandingan.
-          Jenis-jenis halangan.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


13

Rentas Halangan II
-          Praktikal.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


14

Menembak Pistol
-          Syarat-syarat pertandingan.
-          Jenis-jenis pistol.
-          Cara pengendalian Pistol.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


15

Menembak M-16
-          Syarat-syarat pertandingan.
-          Cara pengendalian M-16.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:

16

Perkhemahan
-          Falsafah Perkhemahan
-          Objektif.
-          Konsep.
-          Pengisian aktiviti.
-          Pemasangan Khemah.

Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


17

Kepimpinan Kor Kadet Polis
Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian:


18

Jawatan Kuasa Polis
Ketua Kadet:

Jurugambar:

Kecerian: